Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” năm 2012

Tác phẩm báo chí dự Giải là những tác phẩm có tính phát hiện, kịp thời việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động

Sáng nay (18/6), tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 10 năm 2012.

Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 10 – năm 2012 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Các địa phương trong cả nước triển khai các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các ngành liên quan.

Tình hình và kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, tổ chức, địa phương, cơ sở; Các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 – 2012 cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các thể loại báo chí được xét giải năm 2012 gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí… đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 10– năm 2012 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/10/2011 đến 30/9/2012.

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.

Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 10– năm 2012 từ ngày 21/6/2012 đến hết ngày 30/9/2012 (tính theo dấu bưu điện).

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2012 gửi về: Thường trực Hội đồng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, số 46- Tràng Thi – Hà Nội./.