Phát động giải thưởng báo chí trị giá 1.000 USD về lao động di cư

VOV.VN - ILO phát động giải báo chí toàn cầu "Phá bỏ định kiến về lao động di cư" nhằm vinh danh những tác phẩm tiêu biểu về lao động di cư.

Tổ chức  Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố Giải báo chí toàn cầu 2016 với chủ đề "Phá bỏ định kiến về lao động di cư".

Lao động là người khuyết tật ở Đồng Nai (Ảnh: ILO)

Cuộc thi bắt đầu từ 14/9/2016 đến 31/10/2016. Các nhà báo được nộp 1 tác phẩm dự thi dưới một trong hai hình thức sau: Báo viết (báo in hoặc báo mạng); Báo hình/multimedia.

Bài viết không quá 2.000 từ và báo hình/multimedia không dài quá 5 phút. Tác phẩm dự thi phải được xuất bản trong khoảng thời gian từ 1/1/2015 tới 31/10/2016. 

Tác phẩm dự thi phải liên quan tới vấn đề lao động di cư. Người tị nạn và tản cư, khi làm việc ở nước ngoài, được coi là lao động di cư. Do vậy, bài dự thi viết về người lao động di cư quốc tế và người tị nạn (tham gia thị trường lao động ở ngoài quốc gia của mình) sẽ được tham gia.

Bên cạnh việc đảm việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về đạo đức báo chí, các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: Đóng góp cho việc cải thiện nhận thức về mục đích của việc di cư nhằm tìm kiếm việc làm và thực trạng của người di cư trong thị trường lao động; miêu tả bức tranh cân bằng, phản ánh những quan điểm của các bên liên quan (lao động di cư, chính phủ, người sử dụng lao động và công đoàn).

Đưa ra giải pháp sáng tạo cho vấn đề bảo hộ lao động và thách thức của thị trường lao động; trong thời kỳ hội nhập (ví dụ như so sánh tình hình trước và sau khi đưa ra bộ luật, chính sách di trú hay thỏa thuận song phương mới...); hỗ trợ đẩy lùi định kiến, quan điểm bài ngoại hay phân biệt đối xử trong thị trường lao động; đề cập đến các góc nhìn mới về lao động di cư (ví dụ như công bằng trong tuyển dụng).

Ban Tổ chức cho biết, có 2 giải Nhất sẽ được chọn ra từ mỗi mục; mỗi giải trị giá 1.000 USD. Tác phẩm đoạt giải sẽ được đăng trên website của ILO và quảng bá rộng rãi như một tác phẩm báo chí tiêu biểu.

Tác phẩm phải sử dụng một trong ba thứ tiếng: Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha. Các bài dự thi bằng các ngôn ngữ khác cũng được chấp nhận với điều kiện người dự thi cung cấp bản dịch chính xác sử dụng một trong 3 ngôn ngữ kể trên.

Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 18/12 - Ngày Người Di cư Quốc tế. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: Labour-Migration-Media-Competition@ilo.org./.

Tin liên quan

Làm sao để đạt mục tiêu 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội?
Làm sao để đạt mục tiêu 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội?

VOV.VN -Lãnh đạo Bộ LĐTBXH đã làm việc với các vụ, cục của Bộ để thiết kế, đổi mới chính sách để “lôi kéo” người lao động tham gia BHXH.

Làm sao để đạt mục tiêu 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội?

Làm sao để đạt mục tiêu 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội?

VOV.VN -Lãnh đạo Bộ LĐTBXH đã làm việc với các vụ, cục của Bộ để thiết kế, đổi mới chính sách để “lôi kéo” người lao động tham gia BHXH.

Công ty quy định làm việc 9 giờ/ngày có vi phạm luật lao động?
Công ty quy định làm việc 9 giờ/ngày có vi phạm luật lao động?

VOV.VN - Theo Điều 104 Bộ Luật lao động năm 2012, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần

Công ty quy định làm việc 9 giờ/ngày có vi phạm luật lao động?

Công ty quy định làm việc 9 giờ/ngày có vi phạm luật lao động?

VOV.VN - Theo Điều 104 Bộ Luật lao động năm 2012, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động
Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động

VOV.VN - Các Bộ trưởng đề ra biện pháp hiện thực hóa Chủ đề “Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức, thúc đẩy việc làm bền vững”.

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động

Các Bộ trưởng Lao động ASEAN thống nhất vấn đề chuyển dịch lao động

VOV.VN - Các Bộ trưởng đề ra biện pháp hiện thực hóa Chủ đề “Chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức, thúc đẩy việc làm bền vững”.