Phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên cả nước

VOV.VN - Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: Tự giác học tập, sống trung thực, trách nhiệm

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, Đại hội đã phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh; Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước.

Văn nghệ chào mừng Đại hội
 Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI cho biết, để giúp thanh niên hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Hội tập trung thực hiện các nhóm giải pháp: tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên; vận động thanh niên thi đua rèn luyện; vận động thanh niên thi đua cống hiến; Thứ tư, vận động thanh niên sống có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 -2019 là Đại hội thể hiện quyết tâm của các tầng lớp thanh niên Việt Nam xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của thanh niên Việt Nam làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 kêu gọi thanh niên cả nước ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới”- ông Long khẳng định./.

Viết bình luận