Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm

VOV.VN - Ngày 14/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/1/2022 phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”.

Chương trình nhằm mục tiêu phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng Khung bảo đảm chất lượng ASEAN, góp phần quan trọng thúc đẩy tự chủ giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022 - 2025: Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm được cơ bản hoàn thành; năng lực hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm được nâng cao.

Giai đoạn 2026 - 2030: Phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; phát triển bền vững hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chương trình đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Đáng chú ý là ban hành Khung bảo đảm chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm bảo đảm thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của khu vực và thế giới.

Cùng với đó, nâng cao năng lực của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở đào tạo.

Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Trong đó có việc mở rộng mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cho một số lĩnh vực chuyên sâu đặc thù, bảo đảm liên thông, liên kết, hợp tác hiệu quả... Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục...

Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng chính sách về bảo đảm và kiểm định chất lượng; nâng cao chất lượng và bảo đảm về số lượng kiểm định viên đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Cuối cùng là tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia của các bên liên quan, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục./.

Tin liên quan

Việt Nam và Vùng Veneto (Italy) tăng cường hợp tác kinh tế và giáo dục đại học
Việt Nam và Vùng Veneto (Italy) tăng cường hợp tác kinh tế và giáo dục đại học

VOV.VN - Ngày 24/11/2021, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã thăm và làm việc tại Vùng Veneto.

Việt Nam và Vùng Veneto (Italy) tăng cường hợp tác kinh tế và giáo dục đại học

Việt Nam và Vùng Veneto (Italy) tăng cường hợp tác kinh tế và giáo dục đại học

VOV.VN - Ngày 24/11/2021, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ đã thăm và làm việc tại Vùng Veneto.

Tập đoàn SOVICO hợp tác cùng Viện Đại học Oxford phát triển nghiên cứu, giáo dục
Tập đoàn SOVICO hợp tác cùng Viện Đại học Oxford phát triển nghiên cứu, giáo dục

VOV.VN - Ngày 31/10 tại Glasgow, Vương quốc Anh, Tập đoàn SOVICO và Viện Đại học Oxford vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh.

Tập đoàn SOVICO hợp tác cùng Viện Đại học Oxford phát triển nghiên cứu, giáo dục

Tập đoàn SOVICO hợp tác cùng Viện Đại học Oxford phát triển nghiên cứu, giáo dục

VOV.VN - Ngày 31/10 tại Glasgow, Vương quốc Anh, Tập đoàn SOVICO và Viện Đại học Oxford vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh.

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021
Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021

VOV.VN - Học viện Quản lý giáo dục vừa thông báo tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy.

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021

VOV.VN - Học viện Quản lý giáo dục vừa thông báo tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy.