Quang cảnh Đà Nẵng sau khi bão số 4 đổ bộ
VOV.VN - Lúc này tại Đà Nẵng, trời tạnh gió, không mưa. Tuy nhiên, UBND thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị địa phương tuyên truyền người dân không được ra đường khi không cần thiết.