Quét mã QR tại chợ dân sinh ở Hà Nội đang làm chiếu lệ?
VOV.VN - Việc quét mã QR - khai báo y tế điện tử tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai dường như chưa nghiêm và nhiều người chưa thấy việc làm này là cần thiết.