Quy định mới về bậc lương giảng viên đại học công lập

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường ĐH công lập.

Theo đó, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập của Bộ GD-ĐT vừa ban hành, quy định cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Việc xếp lương chức danh nghề nghiệp thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT  thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/12/2020./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý
Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 11/9/2020 đã quy định chi tiết giờ giảng dạy tối thiểu của giảng viên là lãnh đạo, quản lý.

Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý

Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 11/9/2020 đã quy định chi tiết giờ giảng dạy tối thiểu của giảng viên là lãnh đạo, quản lý.

Infographics: Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý
Infographics: Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 11/9/2020 đã quy định chi tiết giờ giảng dạy tối thiểu của giảng viên là lãnh đạo, quản lý.

Infographics: Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý

Infographics: Số giờ đứng lớp tối thiểu của giảng viên đại học là lãnh đạo, quản lý

VOV.VN - Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 11/9/2020 đã quy định chi tiết giờ giảng dạy tối thiểu của giảng viên là lãnh đạo, quản lý.

Bộ GD-ĐT điều 265 cán bộ, giảng viên ĐH đi coi thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Bộ GD-ĐT điều 265 cán bộ, giảng viên ĐH đi coi thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có quyết định điều động 265 cán bộ, giảng viên từ 11 cơ sở giáo dục đại học trên tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Bộ GD-ĐT điều 265 cán bộ, giảng viên ĐH đi coi thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bộ GD-ĐT điều 265 cán bộ, giảng viên ĐH đi coi thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có quyết định điều động 265 cán bộ, giảng viên từ 11 cơ sở giáo dục đại học trên tham gia thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT đợt 2.