Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 38 người vào Ban chấp hành.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều 4/4, Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bế mạc tại Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn viên chức Việt Nam sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu tiến hành bầu các đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng sẽ tích cực triển khai các nội dung của Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới theo chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong khu vực hành chính;

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cụ thể hóa các nội dung về xây dựng văn minh công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ để góp phần xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.

Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Chiều 4/4, Đại hội đã bầu 38 người vào Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có ông Dương Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (RD), Phó Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN (VOV).

Đại hội cũng bầu 7 người dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5./.

Viết bình luận

Tin liên quan

291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V
291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V

VOV.VN -Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ nay đến hết ngày 4/4.

291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V

291 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần V

VOV.VN -Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ nay đến hết ngày 4/4.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Sáng nay 4/4, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

VOV.VN - Sáng nay 4/4, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.