Sẽ sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với CBCCVC

Ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước, trong quý II/2009, nghiên cứu, xây dựng các Đề án, các văn bản sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Ban Bí thư Trung ương ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với CBCCVC cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, hoàn thành trong quý II tới.

Về chế độ công vụ đối với các chức danh Phó trưởng đoàn thể ở Trung ương, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hoặc trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung.

Trong quý II/2009, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi những bất hợp lý khác của chế độ tiền lương hiện hành.

Đây là những nội dung thực hiện Kết luận 40-KL/TW ngày 6/3/2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với CBCCVC trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên