Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai Gói hỗ trợ an sinh xã hội

VOV.VN - Để gói hỗ trợ hơn 62.000 tỷ đồng được trao đúng 20 triệu đối tượng thụ hưởng thì việc triển khai cần công khai, minh bạch. 

Ngày 9/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Gói hỗ trợ hơn 62.000 tỷ đồng và sẽ có khoảng 20 triệu đối tượng được thụ hưởng, Nghị quyết cũng đã giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng cấp nhằm triển khai đảm bảo nguyên tắc, yêu cầu đặt ra.

Với vai trò là cơ quan đề xuất các chính sách hỗ trợ an sinh xã cho các nhóm đối tượng bởi dịch bệnh Covid-19, Bộ lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ ngành liên quan để sớm ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai gói hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ ngày 10/4 với các địa phương về giải pháp, nhiệm vụ ứng phó tổng thể, toàn diện trước những tác động của dịch Covid -19 tới các mặt của đời sống xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: “Với trách nhiệm được Chính phủ phân công chủ trì, hướng dẫn triển khai Nghị quyết, chúng tôi xin đề nghị các bộ, ngành, nhất là các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quan tâm để triển khai toàn diện thực hiện các chính sách lao động, việc làm và chính sách xã hội. Để triển khai Nghị quyết, Bộ đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về quy trình cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục triển khai với từng đối tượng. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai”.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Nghị quyết về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn cùng nhân dân cả nước, hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm; gặp khó khăn không đảm bảo mức sống tối thiểu; hỗ trợ thêm để nâng cao đời sống một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian dịch bệnh.

Tuy nhiên, để gói hỗ trợ hơn 62.000 tỷ đồng được trao đúng 20 triệu đối tượng thụ hưởng, thì việc triển khai cần công khai, minh bạch tới từng thôn, xóm, tổ dân phố. 

“Danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, xem xét, phê chuẩn trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch trong từng tổ dân phố, thôn, xóm và niêm yết công khai ở cấp xã, phường. Đồng thời, quy rõ trách nhiệm của từng cấp nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm ở địa bàn xã; ở công ty, doanh nghiệp...người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết thêm.

Theo Nghị quyết về các biện pháp và gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các nhóm đối tượng thụ hưởng bao gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng; Người sử dụng lao động khó khăn về tài chính được vay 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương cho người lao động; Hộ kinh doanh cá thể thu nhập dưới 100 triệu bị ngừng kinh doanh theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Hà Nam/VOV1

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục