Tăng lương vào thời điểm nào trong năm là hợp lý, hợp tình và hợp thực tế?

Tăng lương vào thời điểm nào trong năm là hợp lý, hợp tình và hợp thực tế?

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Tiền lương là vấn đề hệ trọng với người lao động cũng như sự phát triển kinh tế -xã hội. Chính vì vậy, việc điều chỉnh tăng - giảm hay giữ nguyên mức lương cơ bản luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng-xã hội, nhất là đội ngũ công chức, viên chức - đối tượng tác động chính của vấn đề này.