Tăng năng suất lao động, đâu là chìa khóa?

VOV.VN - Theo các chuyên gia: Muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa thì cần chú trọng đến tăng năng suất lao động nhanh.

Tại lễ công bố Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều đại biểu cho rằng: “Muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa thì cần chú trọng đến tăng năng suất lao động nhanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng thể chế hiện đại và minh bạch”.

Để cải tiến môi trường kinh doanh, về lâu dài, nguồn nhân lực là rất quan trọng (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Báo cáo cho biết: Muốn nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân, cần các chính sách và đầu tư để hỗ trợ tăng trưởng các ngành công nghiệp có liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Võ Quang Huệ, thành viên Ban điều hành Phòng Thương mại châu Âu cho rằng: Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do đó để cải tiến môi trường kinh doanh thì về lâu dài nguồn nhân lực là rất quan trọng. Vì vậy, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, chú trọng đến công tác đào tạo nghề, kết hợp với lý thuyết và thực hành.

Ông Huệ cũng cho biết, hiện nhiều công ty châu Âu có thể đóng góp cho việc hỗ trợ việc đào tạo nghề này. Thêm vào đó, nền giáo dục đại học ở Việt Nam cần phải tăng cường hỗ trợ đầu tư phát triển những hoạt động nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất.

“Tăng năng suất lao động của là một vấn đề quan trọng. Việc này sẽ dẫn tới giá thành sản phẩm thấp hơn, khi đó sẽ nâng cao được tính cạnh tranh cho nền kinh tế Việt  Nam. Vấn đề này mang tính cách lâu dài, vì vậy  nó sẽ được cải tiến khi chúng ta hoạt động hữu hiệu hơn nữa trong công tác dạy nghề” – ông Võ Quang Huệ nhấn mạnh.

Việc ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam - EU vào năm 2018 cũng sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy đầu tư nhiều hơn nữa của cộng đồng kinh tế châu Âu vào Việt Nam, cũng như giúp Việt Nam thúc đẩy hoạt động nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất lao động./.

Tin liên quan

Năng suất lao động thấp: Xoay sở ra sao khi hội nhập quốc tế?
Năng suất lao động thấp: Xoay sở ra sao khi hội nhập quốc tế?

VOV.VN -Năng suất lao động của Việt Nam quá thấp, xếp cuối khu vực là vấn đề đáng lo lắng trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới.

Năng suất lao động thấp: Xoay sở ra sao khi hội nhập quốc tế?

Năng suất lao động thấp: Xoay sở ra sao khi hội nhập quốc tế?

VOV.VN -Năng suất lao động của Việt Nam quá thấp, xếp cuối khu vực là vấn đề đáng lo lắng trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới.

EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%
EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%

VOV.VN - Năng suất lao động bình quân hàng năm của EVN sẽ tăng tương ứng đạt 2,5 triệu kWh điện thương phẩm/lao động/năm vào năm 2020.

EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%

EVN: Năng suất lao động bình quân hàng năm sẽ tăng từ 8-10%

VOV.VN - Năng suất lao động bình quân hàng năm của EVN sẽ tăng tương ứng đạt 2,5 triệu kWh điện thương phẩm/lao động/năm vào năm 2020.

Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?
Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?

VOV.VN -Ông Cao Sĩ Kiêm: Điểm nặng nề nhất làm cho năng suất lao động của ta thấp đó là chất lượng làm việc của các cơ quan công quyền

Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?

Tiền lương và tăng năng suất lao động: Phải giải quyết cái nào trước?

VOV.VN -Ông Cao Sĩ Kiêm: Điểm nặng nề nhất làm cho năng suất lao động của ta thấp đó là chất lượng làm việc của các cơ quan công quyền

Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?
Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?

VOV.VN - Để tăng năng suất lao động, Việt Nam cần tập trung đầu tư vốn, công nghệ và con người.

Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?

Muốn năng suất lao động cao, Việt Nam cần đột phá những gì?

VOV.VN - Để tăng năng suất lao động, Việt Nam cần tập trung đầu tư vốn, công nghệ và con người.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bốn nhóm giải pháp chính để tăng năng suất lao động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 4 giải pháp tăng năng suất lao động

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bốn nhóm giải pháp chính để tăng năng suất lao động.