Tháng an toàn giao thông 2010:
Tập trung vào đối tượng thanh, thiếu niên

Ngày 31/8/2010, các địa phương trong cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng tháng ATGT  

Chỉ thị số 718/TTg ngày 1/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ quy định tháng 9 hàng năm là “Tháng an toàn giao thông”(ATGT). Tháng ATGT 2010 với chủ đề “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu nhi và cộng đồng”, nhằm 3 mục tiêu chính: Thứ nhất, từng bước xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông nhất là đối tượng thanh thiếu nhi, tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh, thân thiện. Thứ 2, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Thứ 3 là bảo đảm giao thông thông suốt, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông giảm so với tháng 8/2010 và so với tháng 9/2009.

Một trong những Băng rôn phục vụ tuyên truyền Tháng ATGT

Để đạt được các mục tiêu này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) chỉ đạo mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động xây dựng “Văn hóa giao thông” với sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học về văn hóa giao thông; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không.

Đối với đường bộ, tập trung xử lý các lỗi: vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về sử dụng rượu bia khi điểu khiển phương tiện, không đội MBH, chú trọng phát hiện, xử lý các trường hợp không đội MBH cho trẻ em theo quy định; Đẩy mạnh việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách bằng ô tô, đồng thời, triển khai thực hiện các quy định về quản lý vận tải hành khách theo Luật giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn… Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và cưỡng chế để đạt hiệu quả cao.

UBATGTQG chỉ đạo Ban ATGT các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các cơ quan thành viên của UBATGTQG hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động Tháng ATGT trước ngày 15/8/2010. Trong công tác tổ chức thực hiện, UBATGTQG đặc biệt chú trọng chỉ đạo Bộ GD&ĐT lấy Tháng ATGT năm nay làm thời điểm tăng cường giáo dục ATGT trong trường học theo Nghị quyết của Chính phủ.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó CVP UBATGTQG cho biết, các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động, ra quân hưởng ứng Tháng ATGT vào ngày 31/8/2010 và tổng hợp kết quả thực hiện Tháng ATGT gửi về UBATGTQG trước ngày 5/10/2010 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.