Thiên tai khốc liệt, dị thường năm 2020 khiến Việt Nam thiệt hại 39,1 nghìn tỷ đồng
VOV.VN - Năm 2020, cả nước xảy ra 576 trận thiên tai khiến 379 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại ước tính 39,1 nghìn tỷ đồng, trong đó thiệt hại do bão, lũ là 32,3 nghìn tỷ đồng.