Thông báo mời thầu cung cấp thiết bị truyền dẫn tín hiệu phát thanh

Đài Tiếng nói Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị truyền dẫn tín hiệu hệ phát thanh đối nội qua vệ tinh VINASAT-1 (giai đoạn 2)” thuộc dự án “Hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam qua vệ tinh VINASAT1”

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Cung cấp thiết bị truyền dẫn tín hiệu hệ phát thanh đối nội qua vệ tinh VINASAT-1 (giai đoạn 2)” thuộc dự án “Hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam qua vệ tinh VINASAT1” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh xin mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng/ một bộ hồ sơ (Một triệu đồng chẵn), tại:

Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh – tầng 11 tòa nhà 58 Quán Sứ - Hà Nội.

Điện thoại: (04) 38 246 647                        - Fax: 38 242 347

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 9 giờ ngày 01/10/2009 đến thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm bằng đặt cọc, ký quỹ hoặc giấy bảo lãnh của ngân hàng và phải được chuyển đến Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh – tầng 11 tòa nhà 58 Quán Sứ - Hà Nội chậm nhất là trước 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 10 năm 2009.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10 giờ (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 10 năm 2009, tại Phòng họp Trung tâm Kỹ thuật phát thanh – Tầng 11 tòa nhà 58 Quán Sứ - Hà Nội.

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

VOV
Video đang được xem nhiều
Tin mới nhất về Áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc bộ
VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc mỗi giờ đi được 5-10km.
VOV_AllPage