Thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

VOV.VN-Thực tiễn trong công tác triển khai, thực hiện Điều lệ nhiệm kỳ qua cho thấy tổ chức Hội đã phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

Tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII,  Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lò Quang Tú cho biết, một trong những lý do không sửa đổi Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VI là thực tiễn trong công tác triển khai, thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ qua cho thấy tổ chức Hội đã phát triển cả về quy mô và chất lượng. Nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia; tạo dựng uy tín của tổ chức Hội trong các tầng lớp thanh niên và xã hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình tại Đại hội
Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2010-2014, công tác triển khai, thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam cơ bản không gặp vấn đề phát sinh, bất cập và Điều lệ có thể đáp ứng được nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 6 báo cáo và đề nghị tiếp tục thực hiện Điều lệ hiện hành trong khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ông Lò Quang Tú cũng cho biết,  quá trình thực hiện Điều lệ Hội trong khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nếu phát sinh các vấn đề chưa hợp lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI thông qua và được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14/10/ 2010. Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 8 chương, 28 điều, quy định về mục đích, nguyên tắc và phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Hội; quy định những vấn đề về hội viên và các tổ chức thành viên; quy định về cơ cấu tổ chức, khen thưởng, kỷ luật và tài chính của tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Điều lệ khẳng định tôn chỉ, mục đích, tính quần chúng rộng rãi, tính liên hiệp cũng như chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động cơ bản của tổ chức Hội LHTN Việt Nam phù hợp với đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đề xuất tiếp tục thực hiện Điều lệ hiện hành trong khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được các đại biểu nhất trí thông qua./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI
Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

VOV.VN - Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

VOV.VN - Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện

Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014
Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

VOV.VN -  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X vừa công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

Công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

VOV.VN -  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X vừa công bố 20 công trình thanh niên tiêu biểu năm 2014

Hiệp thương cử 157 người tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa VII
Hiệp thương cử 157 người tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa VII

VOV.VN -Đại hội cũng hiệp thương giới thiệu 9 người tham gia Ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam Việt Nam khóa VII

Hiệp thương cử 157 người tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa VII

Hiệp thương cử 157 người tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa VII

VOV.VN -Đại hội cũng hiệp thương giới thiệu 9 người tham gia Ban Kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam Việt Nam khóa VII

Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay
Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

VOV.VN -Nhiều vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

VOV.VN -Nhiều vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

VOV.VN -Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

VOV.VN -Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên
Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

VOV.VN - Trong đó có  7 đại biểu là Phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,7 %. Có 26 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 3,3 %.

Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

Hơn 88% đại biểu dự Đại hội Hội LHTN có trình độ Đại học trở lên

VOV.VN - Trong đó có  7 đại biểu là Phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 0,7 %. Có 26 đại biểu là Tiến sĩ, chiếm tỷ lệ 3,3 %.

27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi
27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

VOV.VN - Đây là những tấm gương thanh niên công nhân tiêu biểu đang công tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trực tiếp sản xuất, thi công…

27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

VOV.VN - Đây là những tấm gương thanh niên công nhân tiêu biểu đang công tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trực tiếp sản xuất, thi công…

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?
Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

VOV.VN -Nhân sự kiện này, nhiều sinh viên, thanh niên chia sẻ những trăn trở về các vấn đề thiết thực như hướng nghiệp, tạo việc làm, lối sống thanh niên...

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII: Thanh niên mong muốn điều gì?

VOV.VN -Nhân sự kiện này, nhiều sinh viên, thanh niên chia sẻ những trăn trở về các vấn đề thiết thực như hướng nghiệp, tạo việc làm, lối sống thanh niên...

Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ
Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ

VOV.VN -Đến mùa mưa bão, các hộ dân ở thôn Rbượp, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phải sống trong cảnh chia cắt vì không có cầu qua lại.

Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ

Thanh niên làm cầu tạm giúp dân tránh lũ

VOV.VN -Đến mùa mưa bão, các hộ dân ở thôn Rbượp, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phải sống trong cảnh chia cắt vì không có cầu qua lại.

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện
Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hiến máu tình nguyện trở thành nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện

5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

5 năm, hơn 4,6 triệu thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Hiến máu tình nguyện trở thành nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện

1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn
1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

VOV.VN - Những sinh viên này sẽ được bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi  phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

VOV.VN - Những sinh viên này sẽ được bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi  phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam vào Lăng viếng Bác
Các đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam vào Lăng viếng Bác

VOV.VN - Sáng nay (28/12), các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam đã đến dâng hương, đặt hoa tại Đài Liệt sỹ Bắc Sơn và vào lăng viếng Bác.

Các đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam vào Lăng viếng Bác

Các đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam vào Lăng viếng Bác

VOV.VN - Sáng nay (28/12), các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam đã đến dâng hương, đặt hoa tại Đài Liệt sỹ Bắc Sơn và vào lăng viếng Bác.