Thu hồi đất để tôn tạo di tích Gò Đống Thây thành công viên văn hoá lịch sử

VOV.VN - Di tích lich sử Gò Đống Thây được UBND thành phố Hà Nội giao quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư lập và thực hiện dự án tu bổ tôn tạo di tích này. Đến nay các hộ dân trong diện thu hồi giải phóng mặt bằng chưa bàn giao đất để thực hiện dự án.