TPHCM
Thử nghiệm bộ tiêu chí rủi ro lây Covid-19 tại cơ sở khám chữa bệnh

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM cho biết đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Căn cứ vào bộ tiêu chí này, Sở Y tế TPHCM sẽ đánh giá thử nghiệm tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TPHCM và hoàn chỉnh bộ tiêu chí trước khi ban hành chính thức dự kiến vào ngày 24/4.

Để có thể đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế TPHCM xây dựng 34 tiêu chí thuộc 10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau có thể xảy ra, mỗi tiêu chí được tính điểm theo thang điểm từ 1 điểm (rất ít nguy cơ rủi ro) cho đến 10 điểm (rất nhiều nguy cơ rủi ro). Tất cả loại hình của cơ sở khám chữa bệnh đều phải đánh giá chỉ số rủi ro này nhưng có sự thay đổi khác nhau tùy thuộc loại hình.

Giữ khoảng cách và thực hiện khai báo y tế tại BV Quân y 175.

Cụ thể, 34 tiêu chí áp dụng cho các bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận, điều trị Covid -19 (gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2, Nhi đồng 1, Nhân dân 115); 33 tiêu chí đối với các bệnh viện có khu cách ly điều trị và 26 tiêu chí đối với các bệnh viện chuyên khoa lẻ, bệnh viện tư nhân chưa đăng ký tham gia tiếp nhận người bệnh nghi nhiễm Covid -19. Ngoài ra, đối với phòng khám đa khoa, trạm y tế sẽ áp dụng 24 tiêu chí và đối với phòng khám chuyên khoa là 19 tiêu chí.

Sau giai đoạn thử nghiệm, căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 phiên bản chính thức, Sở Y tế TPHCM sẽ yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh tự đánh giá để biết mức độ rủi ro hiện có của cơ sở mình. Trên cơ sở đó, các cơ sở khám chữa bệnh xác định những hoạt động ưu tiên nhằm giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm Covid-19 và nâng mức an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Sở Y tế TPHCM cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá lại một số đơn vị nhằm góp ý các giải pháp cần triển khai để khắc phục các nguy cơ rủi ro lây nhiễm./.