Thủ tục để được cấp thẻ xe buýt miễn phí
VOV.VN - Đối tượng được miễn phí khi sử dụng phương tiện công cộng gồm: Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi (trên 60 tuổi), nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Thủ tục được các địa phương quy định cụ thể.