Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

VOV.VN -Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nếu đủ điều kiện theo luật định, người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.