Thủ tướng chỉ đạo về tuần lễ Quốc gia Phòng chống Thiên tai

VOV.VN - Từ ngày 15 - 22/5 hàng năm sẽ là tuần lễ Quốc gia Phòng chống Thiên tai.

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững, ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 - 22/5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

Thiên tai ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố dị thường.
Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Phòng, chống Thiên tai hàng năm phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương và huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân với công tác phòng, chống thiên tai.

Về phân công nhiệm vụ, căn cứ tình hình thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai từng giai đoạn, hằng năm Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai xác định chủ đề của tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, xây dựng kế hoạch khung và hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Về kinh phí tổ chức các hoạt động, Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn: ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí hợp pháp hoặc huy động nguồn vốn từ xã hội hóa để triển khai thực hiện./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Dự báo thiên tai trong năm 2019
Dự báo thiên tai trong năm 2019

VOV.VN - Năm 2019 thiên tai diễn biến phức tạp, khốc liệt hơn 2018, rét đậm, rét hại diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, mưa lớn ở miền Trung, hạn hán hán ở Nam Bộ.

Dự báo thiên tai trong năm 2019

Dự báo thiên tai trong năm 2019

VOV.VN - Năm 2019 thiên tai diễn biến phức tạp, khốc liệt hơn 2018, rét đậm, rét hại diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, mưa lớn ở miền Trung, hạn hán hán ở Nam Bộ.

Thiên tai năm 2018 dị thường; 2019 phức tạp và khốc liệt
Thiên tai năm 2018 dị thường; 2019 phức tạp và khốc liệt

VOV.VN - Năm 2018 thiên tai có nhiều nét dị thường, năm 2019 diễn biến phức tạp, khốc liệt hơn 2018, rét đậm, rét hại nhiều ở Bắc Bộ, mưa lớn miền Trung

Thiên tai năm 2018 dị thường; 2019 phức tạp và khốc liệt

Thiên tai năm 2018 dị thường; 2019 phức tạp và khốc liệt

VOV.VN - Năm 2018 thiên tai có nhiều nét dị thường, năm 2019 diễn biến phức tạp, khốc liệt hơn 2018, rét đậm, rét hại nhiều ở Bắc Bộ, mưa lớn miền Trung

Nâng cao công tác dự báo, ứng phó với thiên tai phức tạp
Nâng cao công tác dự báo, ứng phó với thiên tai phức tạp

VOV.VN - Để ứng phó tốt hơn trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, theo các chuyên gia, công tác dự báo cần phải được nâng cao hơn nữa.

Nâng cao công tác dự báo, ứng phó với thiên tai phức tạp

Nâng cao công tác dự báo, ứng phó với thiên tai phức tạp

VOV.VN - Để ứng phó tốt hơn trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, theo các chuyên gia, công tác dự báo cần phải được nâng cao hơn nữa.