Thủ tướng chỉ thị biện pháp ứng phó xâm nhập mặn ở ĐBSCL

VOV.VN -Xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong tháng 3 và 4 và có thể kéo dài tới tháng 6 năm 2016.

Do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử, năm 2015 mùa mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm, tổng lượng mưa thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Những tháng đầu năm 2016, lượng dòng chảy về sông Cửu Long giảm mạnh; Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ trước tới nay: hầu hêt các cửa sông mặn xâm nhập sâu 50- 70 km, trên sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn sâu trên 90 km (sâu hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 15 - 25 km) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đến nay 9/13 tỉnh; thành phố với gần 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, gần 200.000 ha lúa vụ Đông Xuân và vườn cây ăn trái bị thiệt hại, 155.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt tại tỉnh Bến Tre 160/164 xã, phường trên địa bàn, 70% diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

Trong thời gian tới, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong tháng 3 và 4 và có thể kéo dài tới tháng 6 năm 2016, gây thiệt hại cho sản xuất, nguy cơ thiếu nước ngọt trên diện rộng.

Cây lúa bị thiệt hại khi nước mặn xâm nhập.

Để chủ động ứng phó, hạn chế khó khăn, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyên địa phương theo dõi sát tình hình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn được đề cập trong Nghị quyêt số 20/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 và Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 07 tháng 3 năm 2016, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

a) Tập trung bảo đảm đời sống nhân dân:

- Tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định;

- Triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp (lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, chở nước ngọt cung cấp cho nhân dân...) nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt, sử dụng nước không hợp vệ sinh dẫn tới bùng phát dịch bệnh.

b) Tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn (chủ động vận hành hệ thống thủy lợi kiểm soát mặn, nạo vét kênh rạch khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm khoanh vùng ngăn mặn, giữ ngọt...) bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, nhất là đối với lúa Đông Xuân đang chuẩn bị thu hoạch, vườn cây ăn trái và diện tích nuôi trồng thủy sản...

c) Rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, xác định cụ thể khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” phù hợp với từng khu vực trọng điểm, chủ động kiểm soát tình hình kịp thời khống chế nhanh nhất khi cháy rừng xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành và chủ rừng.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói, kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn của các địa phương, kịp thời đề xuât báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, dự báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn thời gian tới, thông tin kịp thời, hướng dân, chỉ đạo sản xuât vụ Hè Thu năm 2016 phù hợp với khả năng nguồn nước (hướng dẫn thời vụ, giống cây trồng, vật nuôi), những nơi không bảo đảm nguồn nước cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân không gieo sạ để hạn chế thiệt hại; hướng dẫn kỹ thuật để đẩy manh phát triển thủy sản trong điều kiện xâm nhập mặn sâu, kéo dài, nguồn nước ngọt hạn chế.

4. Bộ Y tế phối hợp với cơ quan thông tin tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường giám sát bảo đảm an toàn môi trường, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh do tình trạng thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn kéo dài.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng nhà nước ở địa phương, ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ, xử lý rủi ro đối với các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định và tiếp tục cho vay để sớm phục hồi, phát triển sản xuất.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi tình hình, dự báo, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; tăng cường họp tác quốc tế, giám sát, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn để thông tin kịp thời cho các cơ quan, địa phương biết và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch tổng thể thuộc lĩnh vực quản lý ngành, đặc biệt là quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, cấp thoát nước, khu đô thị dân cư, khu công nghiệp,... của vùng; các địa phương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến xâm nhập mặn.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các cơ quan, địa phương ưu tiên bô trí ngân sách trung ương (bao gồm ngân sách đầu tư phát triển tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình thủy lợi nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống sạt lở ven biển, bảo đảm hiệu quả.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường thông tin, đưa tin kịp thời về tình hình xâm nhập mặn, chỉ đạo của cơ quan chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ở ĐBSCL: Đâu là nguyên nhân?
Hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ở ĐBSCL: Đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Hiện mới bước vào đầu mùa khô năm 2016 nhưng tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL đã diễn biến cực kỳ phức tạp.

Hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ở ĐBSCL: Đâu là nguyên nhân?

Hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ở ĐBSCL: Đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Hiện mới bước vào đầu mùa khô năm 2016 nhưng tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL đã diễn biến cực kỳ phức tạp.

Chọn giống lúa đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn tốt như thế nào?
Chọn giống lúa đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn tốt như thế nào?

VOV.VN - Chọn giống lúa đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn tốt là phải đáp ứng các tiêu chí về năng suất, chất lượng cũng như khả năng thích ứng rộng.

Chọn giống lúa đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn tốt như thế nào?

Chọn giống lúa đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn tốt như thế nào?

VOV.VN - Chọn giống lúa đối phó với hạn hán và xâm nhập mặn tốt là phải đáp ứng các tiêu chí về năng suất, chất lượng cũng như khả năng thích ứng rộng.

Hạn, mặn tấn công ĐBSCL: Xem hạn hán, xâm nhập mặn là thiên tai
Hạn, mặn tấn công ĐBSCL: Xem hạn hán, xâm nhập mặn là thiên tai

VOV.VN - Vấn đề đặt ra nếu không có những giải pháp căn cơ thì khả năng hạn, mặn sẽ xảy ra thường xuyên hơn và gay gắt hơn

Hạn, mặn tấn công ĐBSCL: Xem hạn hán, xâm nhập mặn là thiên tai

Hạn, mặn tấn công ĐBSCL: Xem hạn hán, xâm nhập mặn là thiên tai

VOV.VN - Vấn đề đặt ra nếu không có những giải pháp căn cơ thì khả năng hạn, mặn sẽ xảy ra thường xuyên hơn và gay gắt hơn

Thủ tướng: Cấp ngay 137 tỷ cho 9 tỉnh bị thiệt hại do xâm nhập mặn
Thủ tướng: Cấp ngay 137 tỷ cho 9 tỉnh bị thiệt hại do xâm nhập mặn

VOV.VN -  Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ cấp ngay 137 tỷ đồng cho 9 tỉnh bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn đã có thống kê và đề xuất hỗ trợ.

Thủ tướng: Cấp ngay 137 tỷ cho 9 tỉnh bị thiệt hại do xâm nhập mặn

Thủ tướng: Cấp ngay 137 tỷ cho 9 tỉnh bị thiệt hại do xâm nhập mặn

VOV.VN -  Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ cấp ngay 137 tỷ đồng cho 9 tỉnh bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn đã có thống kê và đề xuất hỗ trợ.

Đồng bằng sông Cửu Long “gồng mình” chống hạn hán, xâm nhập mặn
Đồng bằng sông Cửu Long “gồng mình” chống hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN -Hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra với quy mô lớn đã khiến người dân ở vùng ĐBSCL thiệt hại nặng nề trong trồng trọt, sản xuất…

Đồng bằng sông Cửu Long “gồng mình” chống hạn hán, xâm nhập mặn

Đồng bằng sông Cửu Long “gồng mình” chống hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN -Hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra với quy mô lớn đã khiến người dân ở vùng ĐBSCL thiệt hại nặng nề trong trồng trọt, sản xuất…

Thủ tướng yêu cầu 15 ngày phải có một bản đồ xâm nhập mặn
Thủ tướng yêu cầu 15 ngày phải có một bản đồ xâm nhập mặn

VOV.VN - Để chống hạn, xâm nhập mặn, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, nước uống cho người, cho gia súc.

Thủ tướng yêu cầu 15 ngày phải có một bản đồ xâm nhập mặn

Thủ tướng yêu cầu 15 ngày phải có một bản đồ xâm nhập mặn

VOV.VN - Để chống hạn, xâm nhập mặn, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, nước uống cho người, cho gia súc.

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng
Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng

VOV.VN - Tình trạng ngập mặn ngày càng nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long là do biến đổi khí hậu và tác động từ thượng nguồn sông Mekong.

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng

Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng

VOV.VN - Tình trạng ngập mặn ngày càng nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long là do biến đổi khí hậu và tác động từ thượng nguồn sông Mekong.