Thủ tướng lo ngại vì số lượng biên chế càng tinh giản càng tăng

VOV.VN - Trong số 63 tỉnh thành thì có 11 tỉnh thành sử dụng biên chế vượt chỉ tiêu chính phủ giao.

Bày tỏ lo ngại về việc số lượng cán bộ công chức, viên chức ngày càng “phình” to, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thời gian qua chúng ta buông lỏng, quản lý không chặt chẽ các đơn vị sự nghiệp.


“Trong khi chúng ta kêu gọi tinh giản biên chế mà viên chức lại tăng lên rất mạnh. Cả nước có 55.851 đơn vị sự nghiệp, 2 triệu viên chức. Bây giờ cả Trung ương, cả hệ thống chính trị có 300.000 người, chưa kể công an, quân đội” - Thủ tướng nói tại Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương ngày 29/12.

Thủ tướng cho rằng: Chúng ta phải phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao… nhưng phải tái cơ cấu, phải đổi mới theo hướng kinh tế thị trường. Đơn vị sự nghiệp đã rõ, cái nào phải lo cho dân, lo cho dân thì lo cho đối tượng nào thì chi thẳng cho đối tượng đó. Người dân cũng đóng góp vào phát triển đơn vị sự nghiệp này.

Phân tích rõ hơn về cơ chế thị trường đối với các dịch vụ mà các đơn vị sự nghiệp cung cấp, theo Thủ tướng, thực hiện kinh tế thị trường, tính đúng, tính đủ đồng thời có hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo. “Bây giờ chúng ta triển khai thế này thì gay go quá, vừa không giảm được biên chế vừa không nâng cao chất lượng được. Đề nghị các đồng chí phê duyệt đổi mới đơn vị sự nghiệp, tái cơ cấu cũng như DNNN. Tôi đề nghị từng Bộ phê duyệt lại. Đơn vị sự nghiệp nào tự chủ, tự chủ tới mức nào… để đạt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp của đơn vị đó, và kiểm soát tốt biên chế” – Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu với các Bộ, ngành, địa phương.

Liên quan đến vấn đề biên chế, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: Đến nay, 63 tỉnh thành thì có 11 tỉnh thành sử dụng biên chế vượt chỉ tiêu chính phủ giao. “Đề nghị các tỉnh tự giải quyết để đảm bảo ổn định, kỷ cương về biên chế” – Bộ trường nỏi.

Còn viên chức (người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp), từ năm 2003-2011, giao thẩm quyền này cho Bộ trưởng các bộ, ở địa phương thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết. Tuy nhiên, trong thời gian này người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp tăng (tăng cả đơn vị sự nghiệp và số người làm việc). Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ giao đơn vị sự nghiệp cho các Bộ. Còn ở địa phương, UBND tỉnh phải thống nhất với Bộ Nội vụ thẩm định mới trình HĐND thẩm định.

Đến 2015, chỉ có 27 đơn vị sự nghiệp của tỉnh, thành phố có trao đổi để Bộ Nội vụ thống nhất thẩm định, còn lại các địa phương thì làm theo cách cũ, “như vậy là không đúng Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn” – người đứng đầu ngành Nội vụ nói.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, tinh giản biên chế ở các đơn vị sự nghiệp là việc cực kỳ khó và phải tập trung, quyết liệt.

Để sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch về tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên môn, của UBND cấp tỉnh, huyện đến nay đã cơ bản hoàn thành.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu để có thể đơn giản hóa và thu gọn đầu mối các cơ quan thuộc Bộ, các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt là bên trong cấp Cục, Tổng cục, cấp Sở để đảm bảo thu gọn đầu mối trong quá trình thực hiện cải cách bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương” – Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng lưu ý các đơn vị tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Đây là vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ví dụ, xác định vị trí việc làm. Cả năm 2015 chúng ta phấn đấu 70% các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng đề án xác định vị trí việc làm. Đến nay 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng xong và Bộ Nội vụ đã thống nhất phê duyệt đề án này. 33 cơ quan Trung ương thì còn 7 cơ quan chưa hoàn thành. “Đây là vấn đề lớn, mới, khó do đó không thể cầu toàn. Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt, thực hiện trong năm 2016, sau đó chúng ta sơ kết, nếu cần thiết chúng ta sẽ bổ sung chứ không phải làm xong rồi chúng ta cứ giữ đó” – Bộ trưởng Thái Bình nói./.

Tin liên quan

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?
Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

VOV.VN -Theo ĐB Nguyễn Văn Minh, bộ máy thà ít, hiệu quả còn hơn cồng kềnh, làm khổ dân và rất khó tinh giản biên chế nếu vẫn còn nể nang.

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

Ai cũng lao động tiên tiến thì làm sao tinh giản biên chế?

VOV.VN -Theo ĐB Nguyễn Văn Minh, bộ máy thà ít, hiệu quả còn hơn cồng kềnh, làm khổ dân và rất khó tinh giản biên chế nếu vẫn còn nể nang.

Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương
Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương

VOV.VN - Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016. So với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương.

Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương

Sẽ tinh giản 4.139 biên chế của các bộ, ngành, địa phương

VOV.VN - Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2016. So với năm 2015, năm 2016 giảm 4.139 biên chế của các bộ, ngành và địa phương.

Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm
Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm

VOV.VN-Theo quy định, tỉ lệ giảm biên chế tối thiểu ở mỗi cơ quan, đơn vị 10% tính từ 2015-2021, nên mỗi năm, cơ quan đơn vị phải giảm 1,5% biên chế.

Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm

Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm

VOV.VN-Theo quy định, tỉ lệ giảm biên chế tối thiểu ở mỗi cơ quan, đơn vị 10% tính từ 2015-2021, nên mỗi năm, cơ quan đơn vị phải giảm 1,5% biên chế.

Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"
Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: "Giảm cấp phó cũng góp phần giảm biên chế trong thực tế".

Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"

Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: "Giảm cấp phó cũng góp phần giảm biên chế trong thực tế".