Thủ tướng phê duyệt Khung kế hoạch giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020.

Theo đó, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, giám sát công tác giảm nghèo quốc gia... Các công việc này phải hoàn thành trong quý IV, năm 2012.

Đối với Ủy ban Dân tộc, Thủ tướng giao xây dựng các chính sách đặc thù để hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi. Trong quý IV năm nay phải xây dựng chính sách ưu đãi đặc thù thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, kinh tế đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012- 2015 theo hướng ưu tiên các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo…

Bộ Xây dựng trong quý IV năm 2012 xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo có thu nhập thấp, hộ nghèo ở đô thị.

Cũng trong quý IV năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách sản xuất, kinh doanh, tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đào tạo cho học sinh, sinh viên nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo
Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo

Các vấn đề trao đổi như: thực trạng và khó khăn của công tác xóa đói giảm nghèo đối với địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, di dân tự do của đồng bào dân tộc thiểu số…

Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo

Tọa đàm trực tuyến Tây Nguyên với xóa đói giảm nghèo

Các vấn đề trao đổi như: thực trạng và khó khăn của công tác xóa đói giảm nghèo đối với địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, di dân tự do của đồng bào dân tộc thiểu số…

Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo
Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

Tại Hội nghị Rio+20, Việt Nam sẽ cho thế giới thấy những thành công trong xóa đói giảm nghèo.  

Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

Việt Nam là hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo

Tại Hội nghị Rio+20, Việt Nam sẽ cho thế giới thấy những thành công trong xóa đói giảm nghèo.  

Làm thế nào để giảm nghèo bền vững?
Làm thế nào để giảm nghèo bền vững?

Khi mà người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại thì kết quả giảm nghèo mới thực sự bền vững.

Làm thế nào để giảm nghèo bền vững?

Làm thế nào để giảm nghèo bền vững?

Khi mà người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại thì kết quả giảm nghèo mới thực sự bền vững.

Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo
Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận mang tính lịch sử. Vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này”.

Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận mang tính lịch sử. Vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này”.

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo
Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Nhiều năm qua, giải quyết tình hình an ninh lương thực và đói nghèo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt nhiều thành công.

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Tích cực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo

Nhiều năm qua, giải quyết tình hình an ninh lương thực và đói nghèo tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đạt nhiều thành công.