Tiểu thương ở Hà Nội tự làm tấm chắn giãn cách phòng dịch
VOV.VN - Ngay sau khi Chỉ thị 16 được Hà Nội áp dụng, các tiểu thương chợ Bách Khoa, Hà Nội đã tự góp tiền mua nilon làm thành các tấm chắn an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động mua bán.