5 điểm mới nhất về CCCD gắn chip có hiệu lực từ tháng 1/2022
VOV.VN - Giảm lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD); tăng mức phạt với hành vi dùng CCCD quá hạn; mang CCCD đi cầm cố sẽ bị phạt... là những quy định mới liên quan đến CCCD, có hiệu lực từ 1/2022.