Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi
VOV.VN - Bộ Y tế lưu ý, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc Covid-19 thì sẽ tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng.