Công an dầm mưa, lội nước cõng dân đến nơi an toàn tại Gia Lai
VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai không quản hiểm nguy ngâm mình trong nước, cõng dân ra khỏi vùng hiểm nguy.