Đổi thay ở vùng đồng bào Khmer khu vực ĐBSCL
VOV.VN - Sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các địa phương với nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc… được triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp đời sống, kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer vùng ĐBSCL ngày được nâng lên.