Gian nan cuộc chiến chống lâm tặc xẻ thịt rừng bảo tồn Ea Sô
VOV.VN - Lâm tặc khai thác, săn bắn, tận diệt gỗ quý và thú rừng tại Khu bảo tồn Ea Sô. Chúng liều lĩnh, manh động, đi với số lượng lớn, trang bị cả vũ khí, luôn sẵn sàng chống trả, tổ chức lực lượng giải vây cho đồng bọn, cướp lại tang vật.