Hà Nội đồng ý chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

VOV.VN - Hiện nay, trên Thành phố Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân

Ngày 20/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954, hầu hết đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có nhiều nhà chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân. Chính vì vậy, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất, đồng ý về chủ trương đối với nội dung Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố.  Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát lại kết cấu đảm bảo sự phù hợp giữa tên gọi và nội dung trong từng chương cũng như tính thống nhất, đồng bộ, logic với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 69/2021/NĐ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ để hoàn thiện báo cáo, dự thảo Đề án trình Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI xem xét, quyết nghị theo quy định; đồng thời lưu ý đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm định, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các khu chung cư cũ đã xuống cấp, quá niên hạn sử dụng để đảm bảo các số liệu được nêu trong Đề án có tính chính xác, phản ánh đúng thực tế chất lượng của các khu chung cư cũ, làm cơ sở tổng hợp đầy đủ các chung cư cũ vào trong các kế hoạch triển khai cụ thể.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo khoa học, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là đối với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ; Lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ; Triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt cần quan tâm nghiên cứu giải quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch; các chính sách về giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tạm cư (hoặc nhà ở tạm thời) và bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng lại các khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D trên địa bàn Thành phố và một số khu chung cư được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân... để đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tạo tác động lan tỏa trong toàn Thành phố; có phương án, kế hoạch cụ thể đối với việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại Khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ hiện đang thực hiện dở dang theo chủ trương thí điểm trước đây.

 Nghiên cứu, bổ sung giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục hành chính đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các Sở, ngành, quận, huyện.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp Nhân dân, định hướng, trao đổi, vận động và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân để tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án.

Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu hoàn chỉnh Đề án, phối hợp Đảng đoàn HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt theo thẩm quyền./.

Tin liên quan

Cải tạo chung cư cũ: “Nút thắt” trong giải phóng mặt bằng đang được gỡ
Cải tạo chung cư cũ: “Nút thắt” trong giải phóng mặt bằng đang được gỡ

VOV.VN - Phương án bồi thường của các dự án cải tạo nhà chung cư cũ đã có quy định cụ thể, hệ số k bồi thường từ 1-2 lần diện tích cũ và giao cho địa phương căn cứ vào từng khu vực dự án để xác định hệ số k.

Cải tạo chung cư cũ: “Nút thắt” trong giải phóng mặt bằng đang được gỡ

Cải tạo chung cư cũ: “Nút thắt” trong giải phóng mặt bằng đang được gỡ

VOV.VN - Phương án bồi thường của các dự án cải tạo nhà chung cư cũ đã có quy định cụ thể, hệ số k bồi thường từ 1-2 lần diện tích cũ và giao cho địa phương căn cứ vào từng khu vực dự án để xác định hệ số k.

Chủ tịch Hà Nội làm trưởng Ban chỉ đạo TP về cải tạo chung cư cũ
Chủ tịch Hà Nội làm trưởng Ban chỉ đạo TP về cải tạo chung cư cũ

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội đã Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo TP về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội làm trưởng Ban chỉ đạo TP về cải tạo chung cư cũ

Chủ tịch Hà Nội làm trưởng Ban chỉ đạo TP về cải tạo chung cư cũ

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội đã Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo TP về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế
Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của UBND TP Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn.

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Cải tạo chung cư cũ: Đỏ mắt chờ cơ chế

Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của UBND TP Hà Nội về việc tháo gỡ các khó khăn trong xây dựng và thực hiện thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung và Đề án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, nguy hiểm trên địa bàn.