Kỳ họp cuối năm HĐND Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh

VOV.VN - Sáng nay (7/12), HĐND Thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Tại phiên họp thường kỳ cuối năm này, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua 42 nội dung, gồm 22 báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố xem xét, thông qua 42 nội dung, gồm 22 báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 12 nghị quyết chuyên đề, gồm 2 nghị quyết không là nghị quyết quy phạm pháp luật và 10 nghị quyết quy phạm pháp luật; riêng nghị quyết về mức chi gồm 12 nội dung).

Theo chương trình kỳ họp, HĐND Thành phố dành 1 ngày để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 02 nhóm vấn đề: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và Nhóm vấn đề thúc đẩy, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố; báo cáo của UBND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố; các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND thành phố năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND thành phố về thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông (UTGT) và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030”.

HĐND  cũng dự kiến xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua các nghị quyết thường kỳ: Về tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022; hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố; phê chuẩn tổng quyết toán NSNN của thành phố năm 2020; về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố năm 2022… 

Đồng thời, xem xét các nghị quyết chuyên đề: Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Nghị quyết chuyên đề là nghị quyết QPPL: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 của thành phố; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của HĐND thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Ngoài ra, xem xét quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố; quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố; về giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố./.

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố
Chủ tịch Hà Nội sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố

VOV.VN - Sáng 4/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khoá XVI sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12/2021. Ông Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì họp báo.

Chủ tịch Hà Nội sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố

Chủ tịch Hà Nội sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố

VOV.VN - Sáng 4/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khoá XVI sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12/2021. Ông Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì họp báo.

HĐND thành phố Hà Nội sẽ quyết sách nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ 2
HĐND thành phố Hà Nội sẽ quyết sách nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Sáng nay (22/9), HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

HĐND thành phố Hà Nội sẽ quyết sách nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ 2

HĐND thành phố Hà Nội sẽ quyết sách nhiều vấn đề quan trọng tại kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Sáng nay (22/9), HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hà Nội tiếp tục điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI
Hà Nội tiếp tục điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI

VOV.VN - Thường trực HĐND Thành phố thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 từ ngày 14/9 đến 15/9/2021 sang từ ngày 22/9 đến 23/9/2021. Các nội dung khác không thay đổi,

Hà Nội tiếp tục điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI

Hà Nội tiếp tục điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI

VOV.VN - Thường trực HĐND Thành phố thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 từ ngày 14/9 đến 15/9/2021 sang từ ngày 22/9 đến 23/9/2021. Các nội dung khác không thay đổi,