Một số nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
VOV.VN - Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.