Người dân Yên Bái chung sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19
VOV.VN - Người dân tỉnh Yên Bái đang góp công, góp sức, đồng lòng cùng cả nước chống dịch, hướng về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với niềm tin và kỳ vọng lớn.