Từ 21/5/2022: Người dân được đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại công an xã
Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA, từ ngày 21/5/2022, người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện).