Từ 21/5/2022: Thay đổi các quy định về phạt nguội khi tham gia giao thông
Từ 21/5/2022, có nhiều điểm mới trong phạt nguội vi phạm giao thông quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an.