WHO giải mã những thắc mắc về vaccine COVID-19
Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong khi mắc COVID-19. Đây là điều đầu tiên WHO muốn nhấn mạnh trong khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine COVID-19.