TP.HCM chính thức có Sở An toàn thực phẩm

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) ngày 19/9, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở An toàn thực phẩm TP. Đây là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024. TP.HCM sẽ chuyển một số chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương như thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn TP cho Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

Sở được thành lập trên cơ sở tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM sau thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 12/2016. Số lượng người làm việc cho Sở này được chuyển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm và được UBND TP.HCM giao biên chế trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế hành chính, số lượng người làm việc của thành phố.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, hàng năm Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc trình UBND TP xem xét, quyết định phân bổ theo quy định. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động của Sở căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, với quy mô dân số 13 triệu người (tính cả khách vãng lai), TP là đầu mối lưu thông lượng lớn thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu. Việc lập Sở An toàn thực phẩm là cấp thiết đối với một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Tin liên quan

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng
Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng

Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Thực phẩm nhập khẩu phải đảm bảo tiêu chuẩn về thú y và an toàn thực phẩm
Thực phẩm nhập khẩu phải đảm bảo tiêu chuẩn về thú y và an toàn thực phẩm

VOV.VN - Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam mới đây kiến nghị tăng cường các biện pháp phi thuế quan nhằm hạn chế tình trạng nhập siêu các sản phẩm gia cầm như thời gian qua để bảo vệ sản xuất trong nước.

Thực phẩm nhập khẩu phải đảm bảo tiêu chuẩn về thú y và an toàn thực phẩm

Thực phẩm nhập khẩu phải đảm bảo tiêu chuẩn về thú y và an toàn thực phẩm

VOV.VN - Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam mới đây kiến nghị tăng cường các biện pháp phi thuế quan nhằm hạn chế tình trạng nhập siêu các sản phẩm gia cầm như thời gian qua để bảo vệ sản xuất trong nước.

Sơn La phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Sơn La phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đến nay đã phát triển được 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; trong đó có hơn 30 chuỗi rau; 160 chuỗi quả an toàn trên diện tích gần 3.700 ha, sản lượng mỗi năm 45.500 tấn, bao gồm các loại quả xoài, nhãn, mận, chanh leo, bơ, cam, bưởi, dâu tây, thanh long…

Sơn La phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Sơn La phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đến nay đã phát triển được 250 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; trong đó có hơn 30 chuỗi rau; 160 chuỗi quả an toàn trên diện tích gần 3.700 ha, sản lượng mỗi năm 45.500 tấn, bao gồm các loại quả xoài, nhãn, mận, chanh leo, bơ, cam, bưởi, dâu tây, thanh long…