Trình HĐND thành phố Hà Nội điều chỉnh một số dự án đầu tư công

VOV.VN - Tổng số dự án trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 22/9 là 34 dự án, trong đó có 3 dự án nhóm A, 22 dự án nhóm B, 9 dự án nhóm C.

UBND thành phố Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố xem xem, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư với một số dự án đầu tư công.

Tổng số dự án trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 22/9 là 34 dự án, trong đó có 3 dự án nhóm A, 22 dự án nhóm B, 9 dự án nhóm C. Tổng mức đầu dự kiến là hơn 27.532 tỷ đồng. Trong đó phê duyệt chủ trương đầu 30 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 15 nghìn tỷ đồng gồm 22 dự án sử dụng ngân sách thành phố, 2 dự án nhóm B. Dự kiến giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn ngân sách huyện, giai đoạn 2026-2030 sử dụng ngân sách thành phố. 6 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án ngân sách, tổng mức đầu tư dự kiến 12.446 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án nhóm A, 2 dự án nhóm B.

Theo UBND thành phố thực tế trong quá trình lập chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và việc điều hành kế hoạch đầu tư công, một số dự án có sự thay đổi về tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dẫn đến tổng mức đầu tư chuyển sang giai đoạn 2026-2030 tăng so với phương án báo cáo tại kỳ họp trước đó.

Tin liên quan

Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị đánh giá kỹ về giải ngân vốn đầu tư công thấp
Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị đánh giá kỹ về giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Đại biểu đề nghị UBND Thành phố cần đánh giá kỹ hơn một số chỉ tiêu về kinh tế giảm so với cùng kỳ, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá các cơ chế, chính sách, kế hoạch của Thành phố...

Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị đánh giá kỹ về giải ngân vốn đầu tư công thấp

Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị đánh giá kỹ về giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Đại biểu đề nghị UBND Thành phố cần đánh giá kỹ hơn một số chỉ tiêu về kinh tế giảm so với cùng kỳ, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá các cơ chế, chính sách, kế hoạch của Thành phố...

Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

VOV.VN -Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 2 năm qua, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn còn một số hạn chế như: Tình hình triển khai, khả năng hấp thụ vốn của các dự án chậm nên tỷ lệ giải ngân không cao; Áp lực bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2023-2025 của cấp Thành phố còn lớn.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hà Nội đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

VOV.VN -Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 2 năm qua, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn còn một số hạn chế như: Tình hình triển khai, khả năng hấp thụ vốn của các dự án chậm nên tỷ lệ giải ngân không cao; Áp lực bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2023-2025 của cấp Thành phố còn lớn.

Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp
Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Theo UBND TP, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 16/6/2022 của toàn thành phố mới đạt 17,4% là tỷ lệ thấp và thấp hơn mức trung bình của cả nước

Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp

Hà Nội: Tiến độ 39 công trình trọng điểm chậm, giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Theo UBND TP, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 16/6/2022 của toàn thành phố mới đạt 17,4% là tỷ lệ thấp và thấp hơn mức trung bình của cả nước