Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè chia nhau tiền từ thiện

VOV.VN - Thanh tra TP HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở LĐ-TB&XH và một số đơn vị trực thuộc.

Chia 760 triệu đồng tiền từ thiện

Theo kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi, các Trung tâm trực thuộc Sở đều thực hiện công khai tài chính về tiền, hàng hoá từ thiện trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên tại các biên bản họp định kỳ hàng tháng chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt, hàng hoá được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch. Tình trạng này xảy ra ở các Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

bao tro.jpg
Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã chia nhau 760 triệu đồng tiền từ thiện.

Đặc biệt, một số khoản chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng là hơn 751 triệu đồng, trong đó Trung tâm Thị Nghè hơn 441 triệu đồng và Trung tâm Tam Bình hơn 310 triệu đồng.

Việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình. Tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo Quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài. Căn cứ các phiếu kê hàng hoá, xác định có việc để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi các loại hàng hoá được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể năm 2018 là gần 857 triệu đồng và từ tháng 1 đến hết tháng 4/2019 là hơn 244 triệu đồng. Số tiền này đã chia cho các cán bộ, nhân viên của Trung tâm là hơn 760 triệu đồng.

Theo Thanh tra Thành phố, do Trung tâm không cung cấp đầy đủ các phiếu kê hàng hoá, sổ kế toán, hoạch toán không trung thực, có dấu hiệu che dấu hành vi vi phạm, giá trị hàng hoá để ngoài sổ sách lớn, trong thời gian dài, có chủ trương của lãnh đạo Trung tâm nhiều thời kỳ nhưng do thời gian, thời điểm thanh tra có hạn theo Quyết định thanh tra nên đây chỉ là những số liệu phát hiện bước đầu, cần giao cơ quan quản lý chuyên ngành tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm.

Sở bổ nhiệm cán bộ không đúng

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở có một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về bổ nhiệm viên chức bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 4 trường hợp tại Trung tâm Thị Nghè; bổ nhiệm cán bộ khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh về lý lịch, tiêu chuẩn chính trị đối với 18 trường hợp là đảng viên. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các bộ khi chưa đúng quy trình, trình tự, thủ tục bổ nhiệm với 16 trường hợp tại 3 đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ khi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị chưa phù hợp với khung năng lực cán bộ có 17 trường hợp.

Với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM, việc bổ nhiệm, điều động 7 trường hợp theo thẩm quyền chưa đồng bộ về căn cứ khung năng lực vị trí bổ nhiệm cán bộ của Đảng ủy Sở và Giám đốc Sở trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến 3/2019.

Đến năm 2019, Đảng ủy Sở và lãnh đạo Sở đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm công tác cán bộ tại đơn vị trực thuộc và đã thu hồi 3 quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, có 8 trường hợp cán bộ thiếu hồ sơ, không đủ tiêu chuẩn phải yêu cầu đào tạo bổ sung.

Theo Thanh tra Thành phố, trách nhiệm thuộc về Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM.

Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu kết luận chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị và chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra; giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra TP thanh tra làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm Thị Nghè qua các thời kỳ trong điều kiện, hoàn cảnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu huy động 110 tỷ đồng năm 2019
Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu huy động 110 tỷ đồng năm 2019

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước mong muốn trong năm 2019 Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục có những bứt phá và phấn đấu đạt chỉ tiêu cao hơn năm 2018.

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu huy động 110 tỷ đồng năm 2019

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu huy động 110 tỷ đồng năm 2019

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước mong muốn trong năm 2019 Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục có những bứt phá và phấn đấu đạt chỉ tiêu cao hơn năm 2018.

Đưa 11 trẻ từ Tịnh xá Ngọc Tuyền đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu
Đưa 11 trẻ từ Tịnh xá Ngọc Tuyền đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

VOV.VN - Thành lập từ nhiều năm trước, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Đồng Nai không đảm bảo điều kiện chăm sóc, yêu cầu vệ sinh cho các cháu nhỏ.

Đưa 11 trẻ từ Tịnh xá Ngọc Tuyền đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

Đưa 11 trẻ từ Tịnh xá Ngọc Tuyền đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

VOV.VN - Thành lập từ nhiều năm trước, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Đồng Nai không đảm bảo điều kiện chăm sóc, yêu cầu vệ sinh cho các cháu nhỏ.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

VOV.VN - Quỹ đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hành động thiết thực.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quỹ bảo trợ trẻ em

VOV.VN - Quỹ đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hành động thiết thực.