Mình ở đâu thì Chúa ở đấy

Với những người đắc Đạo, khi cầu nguyện, cần chi cứ phải đến Nhà Thờ. Mình ở đâu thì Chúa ở đấy. Bầu trời trên đầu ta chính là vòm nhà thờ.

Hà Nội ngày 1 tháng 10 năm 2008

Gửi mẹ cái Mùa!

Mấy hôm rồi, nghe đài, xem tivi, chắc mẹ cái Mùa cũng biết chuyện lùng nhùng ở Giáo xứ Thái Hà và khu đất 42 Nhà Chung. Mấy cha xứ lừa mỵ bà con giáo dân đi làm những việc rất phi Đạo, là phá rối, gây mất trật tự công cộng. Tôi cũng đến khổ vì cái nạn tắc đường khi qua mấy nơi đó. Chán quá bu nó ạ. Với những người đắc Đạo, khi cầu nguyện, cần chi cứ phải đến Nhà Thờ. Mình ở đâu thì Chúa ở đấy. Bầu trời trên đầu ta chính là vòm nhà thờ. Bu nó có thấy như vậy không?

Bác giáo Bình cứ củ rủ cù rù thế mà thâm thúy ra phết đấy bu nó ạ. Bác ấy bảo, đối với ông Ngô Quang Kiệt, một kẻ xưng xưng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng ông ta cảm thấy nhục nhã khi cầm cái Hộ chiếu Việt Nam, thì có lẽ chẳng nên bàn làm gì với ông ta về lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc. Cái đó với ông ta hình như quá xa lạ. Tôi ngờ rằng ông ta cũng chẳng kính Chúa mà cũng chẳng bao giờ vì bà con Giáo dân.

Đấy, bu nó cứ ngẫm mà xem! Đối với bà con giáo dân, Đức Chúa là đấng linh thiêng, không thể coi thường và sàm sỡ. Cần phải đặt Ngài ở những nơi tôn kính và thiêng liêng. Vậy mà rồi để chiếm một thẻo đất ở 42 Nhà Chung, ông ta đã xúi một số bà con giáo dân nhẹ dạ cả tin vác tượng Chúa và tượng Đức Mẹ ra đặt ở gốc cây, vệ cỏ, những nơi không thể gọi là trang nhã, thậm chí rất uế tạp. Ông ấy đã biến tượng Chúa, biến tượng Đức Mẹ thành những cái cọc tiêu nhằm lấn chiếm đất công.

Trong khi đó, Chính phủ cho ba khu đất tiện lợi để Tòa Giám mục lựa chọn sử dụng hoạt động tôn giáo, nhưng ông ta lại không nhận. Ông ta bảo, ông ta đòi đất chứ không xin đất. Đất nào của ông ta mà ông ta đòi? Theo các nhà sử học thì khu đất ở 42 Nhà Chung ấy, vốn xưa kia là Chùa Báo Thiên, chưa bao giờ là đất của Tòa Tổng Giám mục. Là một người công giáo, tôi thấy xấu hổ quá, bu cái Mùa ạ. Ông Ngô Quang Kiệt rõ ràng là một kẻ gây rối. Ông ta đâu có vì bà con giáo dân, cũng không phải vì Chúa. Ông ta là kẻ phản Chúa. Một người kính Chúa, không bao giờ lại đi làm những việc tổn hại đến uy danh của Chúa như ông Ngô Quang Kiệt đã làm.

Tôi thấy buồn quá, bu cái Mùa ạ!/.

Viết bình luận