Tuyển thêm 196 lao động nước ngoài làm việc tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

VOV.VN - Hiện nay, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, có hơn 1.000 lao động nước ngoài, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc được tuyển 196 lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Lao động nước ngoài muốn làm việc ở Vĩnh Tân phải được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương hướng dẫn, kiểm tra và giám sát tình hình tuyển dụng 196 lao động nước ngoài của Công ty Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc, bảo đảm lao động người nước ngoài được tuyển dụng phải hội đủ các tiêu chí đặt ra trong hồ sơ thông báo tuyển dụng.

Theo danh sách đã duyệt, các lao động này sẽ làm việc trong nhiều bộ phận khác nhau tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 như: hành chính, kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, nguyên liệu, phát điện... với mức lương từ 900 đến 2.300 USD/tháng. Thời hạn làm việc từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2021.

Nhiều lao động Trung Quốc đang làm việc tại Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

Hiện nay, tại Trung tâm  Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, có hơn 1.000 lao động nước ngoài, trong đó phần lớn đến từ Trung Quốc. Theo quy định, các lao động nước ngoài trước khi đến đây làm việc phải được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Cân nhắc kỹ việc cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ thải ra biển
Cân nhắc kỹ việc cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ thải ra biển

VOV.VN -Trước khi cấp phép cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xả thải, cấp có thẩm quyền cần xem xét kỹ lưỡng, tránh gây hậu quả nặng nề cho môi trường biển...

Cân nhắc kỹ việc cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ thải ra biển

Cân nhắc kỹ việc cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ thải ra biển

VOV.VN -Trước khi cấp phép cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xả thải, cấp có thẩm quyền cần xem xét kỹ lưỡng, tránh gây hậu quả nặng nề cho môi trường biển...

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 không được tự ý tổ chức hoạt động nhận chìm
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 không được tự ý tổ chức hoạt động nhận chìm

VOV.VN -Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 không được tự ý tổ chức việc nhận chìm để tránh các tình huống xấu...

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 không được tự ý tổ chức hoạt động nhận chìm

Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 không được tự ý tổ chức hoạt động nhận chìm

VOV.VN -Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 không được tự ý tổ chức việc nhận chìm để tránh các tình huống xấu...

Phải phản biện khoa học trước khi cho Vĩnh Tân 1 đổ vật liệu ra biển
Phải phản biện khoa học trước khi cho Vĩnh Tân 1 đổ vật liệu ra biển

VOV.VN -Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: Quan điểm của tỉnh là không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, gây ảnh hưởng đến người dân, đến khu bảo tồn biển.

Phải phản biện khoa học trước khi cho Vĩnh Tân 1 đổ vật liệu ra biển

Phải phản biện khoa học trước khi cho Vĩnh Tân 1 đổ vật liệu ra biển

VOV.VN -Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: Quan điểm của tỉnh là không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế, gây ảnh hưởng đến người dân, đến khu bảo tồn biển.

Nếu Vĩnh Tân 1 đổ thải, vùng sản xuất tôm giống sẽ thiệt hại nặng nề
Nếu Vĩnh Tân 1 đổ thải, vùng sản xuất tôm giống sẽ thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép Vĩnh Tân 1 đổ thải 28 tỷ pots/năm, vùng nuôi tôm giống số 1 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Nếu Vĩnh Tân 1 đổ thải, vùng sản xuất tôm giống sẽ thiệt hại nặng nề

Nếu Vĩnh Tân 1 đổ thải, vùng sản xuất tôm giống sẽ thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép Vĩnh Tân 1 đổ thải 28 tỷ pots/năm, vùng nuôi tôm giống số 1 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Lãnh đạo Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nói về việc xin đổ bùn thải ra biển
Lãnh đạo Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nói về việc xin đổ bùn thải ra biển

VOV.VN -Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 sẵn sàng chấp nhận phương án khác nếu việc đổ bùn thải và vật liệu ra biển không được chấp thuận.

Lãnh đạo Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nói về việc xin đổ bùn thải ra biển

Lãnh đạo Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nói về việc xin đổ bùn thải ra biển

VOV.VN -Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 sẵn sàng chấp nhận phương án khác nếu việc đổ bùn thải và vật liệu ra biển không được chấp thuận.