Vàng tặc tiếp tục lộng hành tại Bồng Miêu, phá nát di tích danh thắng Thác Trắng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Tuy nhiên, đến nay tình trạng khai thác vàng trái phép xung quanh khu vực này vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khu di tích danh thắng Thác Trắng có nguy cơ bị phá nát.