Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá bị phạt đến 40 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, thay thế Nghị định 169/2004/NĐ-CP

Theo đó, kể từ ngày 15/11/2011 (ngày Nghị định có hiệu lực thi hành), mức xử phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ tăng từ 30 triệu đồng lên 40 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất này được áp dụng đối với hành vi bán hàng hóa thấp hơn giá sàn, mức giá tổi thiểu hoặc cao hơn giá tối đa do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc quy định.

Nghị định cũng nêu rõ, phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định./.

Theo Chinhphu.vn
VOV_AllPage