Một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
VOV.VN - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.