VOV tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
VOV.VN - Sáng nay 4/1, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.