VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông.

1. Vị trí tuyển dụng:   01 Kế toán viên

2. Hình thức tuyển dụng:   Xét tuyển

3. Nơi làm việc:  Thành phố Hồ Chí Minh

4. Điều kiện dự tuyển

4.1. Tiêu chuẩn chung

-   Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-   Có đơn đăng ký dự tuyển;

-   Có lý lịch rõ ràng;

-   Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-   Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

-   Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-   Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; Không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kế toán viên

- Có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tối thiểu 05 năm; ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng.

5. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

6. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

7. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

7.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Sáng: 08h00 - 11h30                        

- Chiều: 14h30 - 17h00

Các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 06/3/2021. Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

7.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Đài Tiếng nói Việt Nam tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh,

- Địa chỉ: Tầng 11, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

VOV tuyển dụng bổ sung chuyên viên làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế
VOV tuyển dụng bổ sung chuyên viên làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo cần tuyển dụng bổ sung 1 chuyên viên làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế.

VOV tuyển dụng bổ sung chuyên viên làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế

VOV tuyển dụng bổ sung chuyên viên làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo cần tuyển dụng bổ sung 1 chuyên viên làm việc tại Ban Hợp tác quốc tế.

VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại Cơ quan thường trú Đông Bắc
VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại Cơ quan thường trú Đông Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cần tuyển 4 viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại Cơ quan thường trú Đông Bắc

VOV tuyển dụng phóng viên làm việc tại Cơ quan thường trú Đông Bắc

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cần tuyển 4 viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.

Kênh VOV Giao thông tuyển dụng viên chức năm 2020
Kênh VOV Giao thông tuyển dụng viên chức năm 2020

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Kênh VOV Giao thông (VOVGT).

Kênh VOV Giao thông tuyển dụng viên chức năm 2020

Kênh VOV Giao thông tuyển dụng viên chức năm 2020

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Kênh VOV Giao thông (VOVGT).