Vui Tết Trung thu ở "vùng xanh" Quảng Ninh
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt các hình thức tổ chức Trung thu cho trẻ em tại một số địa phương trong điều kiện tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19