Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích

VOV.VN -Thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thay thế định mức kinh tế-kỹ thuật đã lạc hậu...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (do Nhà nước đặt hàng).

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thay thế định mức kinh tế-kỹ thuật đã lạc hậu (trong đó có định mức lao động) để đảm bảo phù hợp với tổ chức sản xuất, sự phát triển của khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn lao động và chính sách tiền lương hiện hành; hoàn thành trước ngày 30/9/2015.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đầu thầu trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý III/2015.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chi phí tiền lương đầu vào trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đối với đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên cơ sở hệ số lương cấp bậc bình quân trong định mức kinh tế kỹ thuật do các bộ ban hành, mức lương cơ sở và hệ số điều chỉnh tăng thêm phù hợp với mức tiền lương trên thị trường lao động ở từng vùng, đảm bảo nguyên tắc thống nhất chung trong tính toán chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích ở đầu vào./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương
Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

VOV.VN -Nếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư, các địa phương sử dụng nguồn này bù đắp phần giảm thu ngân sách.

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

VOV.VN -Nếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư, các địa phương sử dụng nguồn này bù đắp phần giảm thu ngân sách.

Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa
Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, điểm tắc này nằm ở chỗ chưa xác định được "thu nhập khác" của người lao động để đưa vào đóng BHXH

Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa

Còn “nghẽn” trong thực thi tiền lương trong DNNN và DNNN cổ phần hóa

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, điểm tắc này nằm ở chỗ chưa xác định được "thu nhập khác" của người lao động để đưa vào đóng BHXH

“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“
“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội thừa nhận các giải pháp về nâng lương thời gian qua chưa giải quyết được căn cơ vấn đề tiền lương.

“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“

“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội thừa nhận các giải pháp về nâng lương thời gian qua chưa giải quyết được căn cơ vấn đề tiền lương.

Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương
Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương

VOV.VN - Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân có thể tiết giảm nguồn chi thường xuyên để tăng lương cho người lao động, đặc biệt người lao động thu nhập thấp

Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương

Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương

VOV.VN - Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân có thể tiết giảm nguồn chi thường xuyên để tăng lương cho người lao động, đặc biệt người lao động thu nhập thấp

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!
Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

VOV.VN -Theo ILO, tiền lương ở Việt Nam duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

VOV.VN -Theo ILO, tiền lương ở Việt Nam duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.

Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước
Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.