Xem xét, tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

VOV.VN - Chính phủ chỉ đạo, tăng cường kết nối cung cầu lao động toàn quốc trên nền tảng trực tuyến; chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng cơ nhỡ, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022.

Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm.

Khẩn trương thẩm định danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn cùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3 năm 2022.

Tăng cường kết nối cung cầu lao động toàn quốc trên nền tảng trực tuyến; chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng cơ nhỡ, yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh thời gian làm thêm trong tháng và trong năm của người lao động, tạo điều kiện phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; công bố theo thẩm quyền Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung, quy định đón khách du lịch quốc tế; có hướng dẫn chi tiết việc mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế để các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh để bảo đảm tính nhất quán giữa các địa phương trong áp dụng các biện pháp của Chính phủ về mở cửa du lịch, lưu trú đối với khách quốc tế.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo các giải pháp đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ, giải mã công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số Năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia (GII) của Việt Nam./.

Tin liên quan

Lao động nông thôn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 mạnh dạn vay vốn chuyển đổi nghề 
Lao động nông thôn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 mạnh dạn vay vốn chuyển đổi nghề 

VOV.VN - Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình ở vùng nông thôn tỉnh Bình Định lâm cảnh khó khăn, không ít lao động từng làm việc ở các tỉnh phía Nam, hiện đã về quê sinh sống nhưng thất nghiệp...

Lao động nông thôn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 mạnh dạn vay vốn chuyển đổi nghề 

Lao động nông thôn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 mạnh dạn vay vốn chuyển đổi nghề 

VOV.VN - Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến nhiều gia đình ở vùng nông thôn tỉnh Bình Định lâm cảnh khó khăn, không ít lao động từng làm việc ở các tỉnh phía Nam, hiện đã về quê sinh sống nhưng thất nghiệp...

Đắk Lắk quan tâm tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Đắk Lắk quan tâm tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, hôm nay 9/12, các đại biểu xem xét thảo luận các tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2020-2025.

Đắk Lắk quan tâm tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đắk Lắk quan tâm tạo việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, hôm nay 9/12, các đại biểu xem xét thảo luận các tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2020-2025.

Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định có khoảng 32.500 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó khoảng 5.000 lao động làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp phải tạm nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động.

Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bình Định tìm giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bình Định có khoảng 32.500 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó khoảng 5.000 lao động làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp phải tạm nghỉ việc do doanh nghiệp dừng hoạt động.

Sơn La tích cực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19
Sơn La tích cực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

VOV.VN - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã gấp rút triển khai.

Sơn La tích cực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

Sơn La tích cực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19

VOV.VN - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã gấp rút triển khai.

Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên đã nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên triển khai vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế, Phú Yên hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên đã nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên triển khai vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Tiền Giang chi 34 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Tiền Giang chi 34 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Tiền Giang vừa quyết định phê duyệt danh sách đợt 1 hỗ trợ người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19.

Tiền Giang chi 34 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tiền Giang chi 34 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Tiền Giang vừa quyết định phê duyệt danh sách đợt 1 hỗ trợ người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19.

Hoàng Dũng, Bảo Trâm hát gây quỹ cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hoàng Dũng, Bảo Trâm hát gây quỹ cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Chương trình “Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia” sẽ diễn ra 2 lần/tháng trên nền tảng trực tuyến nhằm mục đích tạo dựng quỹ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hoàng Dũng, Bảo Trâm hát gây quỹ cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hoàng Dũng, Bảo Trâm hát gây quỹ cho người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Chương trình “Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia” sẽ diễn ra 2 lần/tháng trên nền tảng trực tuyến nhằm mục đích tạo dựng quỹ hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.